Spelotheek De Wip

Knokke-Heist

Home

De vzw heeft tot doel via een methodiek van spelend leren, maximale ontwikkelingskansen te scheppen. We willen mensen stimuleren  tot en begeleiden  bij de optimale  ontplooiing  van hun talenten  en competenties, zodat hun kans  op een  positieve  integratie in de samenleving groeit. We besteden hierbij specifieke aandacht aan de kansengroepen in onze maatschappij.

Vanuit een neutrale, pluralistische en humanitaire inspiratie, heeft de vzw oog voor diversiteit, inclusie, verbindingen en participatie. De concrete werking hangt af van de lokale context, op maat van de noden en mogelijkheden .

De vzw wil een steunpunt zijn voor opvoeding, onderwijs, therapie  en vrije tijd,  Om op die manier mee te werken aan het bevorderen van zowel het individueel welbevinden als van het algemeen maatschappelijk welzijn.

Om meer te weten te komen over onze projecten, bekijk zeker deze website en onze facebookpagina: https://www.facebook.com/SpelOTheekDeWip/