Spelotheek De Wip

Knokke-Heist

Onze werking

Visie 

Vzw De Wip is een veelzijdige organisatie die, op basis van de mensen- en kinderrechten, onderwijsopbouwwerk, opvoedingsondersteuning, taalstimulering, vrijetijdsactivering  en therapeutisch materiaal aanbiedt.

Diverse toegankelijke projecten worden gerealiseerd door vrijwilligers onder coördinatie van professionele medewerkers. Vzw De Wip stelt zich tot doel, vertrekkend vanuit ieders krachtenperspectief, de zelfontplooiing van kinderen, jongeren en volwassenen te optimaliseren.

Via gelijkwaardigheid, wederkerig respect, open dialoog en kritisch denken wil de organisatie hen maximale kansen bieden op een betere levenskwaliteit.

Vanuit een neutrale, pluralistische en humane inspiratie, heeft de vzw oog voor diversiteit, inclusie, ontmoeting, verbinding, emancipatie en participatie. De concrete werking hangt af van de lokale context, op maat van de noden en mogelijkheden.

Missie

De vzw heeft tot doel via een methodiek van spelend leren, maximale ontwikkelingskansen te scheppen. We willen mensen stimuleren  tot en begeleiden  bij de optimale  ontplooiing  van hun talenten  en competenties, zodat hun kans  op een  positieve  integratie in de samenleving groeit. We besteden hierbij specifieke aandacht aan de kansengroepen in onze maatschappij.

Vanuit een neutrale, pluralistische en humanitaire inspiratie, heeft de vzw oog voor diversiteit, inclusie, verbindingen en participatie. De concrete werking hangt af van de lokale context, op maat van de noden en mogelijkheden .

De vzw wil een steunpunt zijn voor opvoeding, onderwijs, therapie  en vrije tijd,  Om op die manier mee te werken aan het bevorderen van zowel het individueel welbevinden als van het algemeen maatschappelijk welzijn.

Om meer te weten te komen over onze projecten, bekijk zeker deze website en onze facebookpagina: https://www.facebook.com/SpelOTheekDeWip/

Ook op Instagram zijn wij actief en kan je geregeld een update van onze projecten terug vinden.